კრებული ეძღვნება ილია ჭავჭავაძის დაბადებიდან 170-ე და გარდაცვალებიდან მე-100 წლისთავს.
კრებული არის ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის ახალი და უახლესი ისტორიის განყოფილების პერიოდული გამოცემა.

     რედაქტორი ავთანდილ სონღულაშვილი

Read more…