ავთანდილ სონღულაშვილი: ისტორია და თანამედროვეობა

songulashvili-2-1ავთანდილ სონღულაშვილი: ისტორია და თანამედროვეობა – PDF

 

შინაარსი

ეთნიკური ტერმინოლოგიის ზოგიერთი საკითხი …5

ირან-ოსმალეთის აგრესია და ქართველთა

გამაჰმადიანების მცდელობანი გვიანი ფეოდალიზმის პერიოდში………..17

ექვთიმე თაყაიშვილისა და იროდიონ სონღულაშვილის

ეპისტოლარული მემკვიდრეობიდან…………………..33

Read more…

Advertisements

„საქართველო-რუსეთის ურთიერთობა XVIII-XXI საუკუნეებში“

ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტმა გამოსცა ავტორთა ჯგუფის მიერ (დოდო ჭუმბურიძე, ვაჟა კიკნაძე, ხათუნა ქოქრაშვილი, ლელა სარალიძე) შექმნილი ფუნდამენტური ნაშრომი – „საქართველო-რუსეთის ურთიერთობა XVIII-XXI საუკუნეებში“ – ორტომეული.  ეს არის უაღრესად მნიშვნელოვანი მოვლენა ქართულ ისტორიოგრაფიაში. მასში თანმიმდევრულადაა გადმოცემული რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის ისტორია დაწყებული მეთხუთმეტე საუკუნის ოთხმოციანი წლებიდან, მოყოლებული დღემდე. ნაშრომი შეიცავს უზარმაზარ ფაქტობრივ მასალას, წყაროებს, ლიტერატურას  და წარმოგვიდგენს იმ ისტორიულ რეალობას, რომლთა ანალიზის საფუძველზე  შესაძლებელი ხდება რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის ობიექტური სურათის აღქმა.

Read more…

ივანე ჯავახიშვილი: პოლიტიკური და სოციალური მოძრაობა მე-19 საუკუნის საქართველოში

br-kda1ივანე ჯავახიშვილი: პოლიტიკური და სოციალური მოძრაობა მე-19 საუკუნის საქართველოში – PDF

ისტორიულ-ეთნოლოგიური ძიებანი XVII

istoriul-etnologiuri-dziebani-XVII-1ისტორიულ-ეთნოლოგიური ძიებანი XVII – PDF

STUDIES IN HISTORY AND ETHNOLOGY – XVII

სარჩევი

CONTENTS

რედაქტორისგან………… 3

ხათუნა იოსელიანი ეთნოსოციალური პროცესების ზოგიერთი ასპექტი ქვემო ქართლში (მარნეულის მუნიციპალიტეტის მაგალითზე)…………. 5

Khatuna Ioseliani Some Aspects of the Ethno-Social Processes in Kvemo Kartli (Example of the Marneuli Municipality)……………….. 16

Read more…

ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები 2(17)

ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები 2(17) – PDF

Studies in Modern and
Contemporary History
2(17)

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო

უნივერსიტეტი

ივანე ჯავახიშვილის ისტორიის და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი

Contents

საქართველოს ისტორია

T h e H i s t o r y o f t h e G e o r g i a

გელა საითიძე……………………………………………………………………………..11

უსიხარულოდ განვლილი ცხოვრების გზა

/ირაკლი ალექსანდრე ძე ბაგრატიონ-გრუზინსკი/

Gela Saitidze

The Way of Life, Gone Without Joy In It (Irakli Bagration-Gruzinski, the

Son of Alexandre Bagration-Gruzinski)

Read more…

კავკასიის ეთნოლოგიური კრებული XVI

KEK---XVI-1კავკასიის ეთნოლოგიური კრებული XVI

 

კრებული ეძღვნებაქართული მეცნიერული ეთნოლოგიის ფუძემდებლის, აკადემიკოსს გიორგი ჩიტაიასდაბადებიდან 125 წლისთავს

სარჩევი

რედაქტორისაგან………………5

როლანდ თოფჩიშვილი. აკადემიკოსი გიორგი ჩიტაია – ქართული მეცნიერული ეთნოლოგიის ფუძემდებელი.9

სალომე ბახიაოქრუაშვილი. აზერბაიჯანის ქართული მოსახლეობის (ინგილოების) ოჯახი და საოჯახო ყოფა…..28

როზეტა გუჯეჯიანი. ლამპრობის ტრადიცია საქართველო-ში…………….57

ირმა კვაშილავა. ქართველი ებრაელების კულტურული რელატივიზმი (რელიგიური ასპექტები)……….79

ნათია ჯალაბაძე. გაორებული ცხოვრება ორმაგი სტანდარტის პირობებში _ ახალგორელები დილემის წინაშე………..92

Read more…

ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები 1(16)

1(16)

ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები 1(16) – PDF

 

Contents

საქართველოს ისტორია

T h e H i s t o r y o f t h e G e o r g i a

დავით ჯავახიშვილი…………………..1

ეტიუდები ქართლის დედოფალ ელენე-ბეგუმის

ცხოვრებიდან

Read more…