შოთა ვადაჭკორია: საქართველოს პირველი რესპუბლიკა და ოსმალეთის ექსპანსიური პოლიტიკა

შოთა ვადაჭკორია

საქართველოს პირველი

რესპუბლიკა და ოსმალეთის

ექსპანსიური პოლიტიკა – PDF

(1919 წლის იანვარი _ 1921 წლის მარტი)

შინაარსი

 

  1. ოსმალეთი და “სამხრეთ კავკასიის მუსლიმანური სახელმწიფოს” შექმნის საკითხი —3

2.რუსეთ – ოსმალეთის ალიანსი და დამოუკიდებელი საქართველო ———–64

  1. მითითებული წყაროები და ლიტერატურა ————– 101
  2. რეზიუმე (ინგლისურ ენაზე) ———————————-104
  3. საქართველოს პირველი რესპუბლიკის რუკა ————107

 

შეიარაღებული აჯანყების სამხედრო გეგმის გაცემის დაზუსტებისათვის

shotaშეიარაღებული აჯანყების სამხედრო გეგმის გაცემის დაზუსტებისათვის – PDF

 

შოთა ვადაჭკორია

ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი შოთა ილიას ძე ვადაჭკორია დაიბადა 1951 წლის 20 ივნისს ლანჩხუთის რაიონის სოფელ ჭანჭათში. 1966 წელს დაამთავრა სოფ. ჭანჭათის არასრული, ხოლო 1968 წელს სოფ.

აკეთის საშუალო სკოლა. 1977 წელს წარჩინებით დაამთავრა ივ.ჯავახიხიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი. 1979 წელს მუშაობა დაიწყო საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიასთან არსებულ ხალხთა მეგობრიბის მუზეუმში. 2000_ 2006 წლებში მუშაობდა იმავე აკადემიასთან არსებულ პოლიტოლოგიის ინსტიტუტში წამყვანი მეცნიერ_ თანამშრომლის თანამდებობაზე. 2007 წლიდან დღემდე ივ.ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერ_ თანამშრომლია. წლების მანძილზე დედაქალაქის სხვადასახვა უმაღლეს სასწავლებლებში ეწეოდა პედაგოგიურ საქმიანობას. 1986 წელს დაიცვა ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატის, ხოლო, 2002 წელს ისტორიის

Read more…

კავკასიის ეთნოლოგიური კრებული XVII

kek-xvii-kda-1კავკასიის ეთნოლოგიური კრებული XVII – PDF

ეძღვნება ივანე ჯავახიშვილის (1876-1940 წწ.)

დაბადებიდან 140-ე წლისთავს

 

სარჩევი

რედაქტორისაგან ————————- 3

როლანდ თოფჩიშვილი.

ივანე ჯავახიშვილი და საქართველოს ეთნოლოგია ———5

სალომე ბახიაოქრუაშვილი.

აფხაზთა სულიერი კულტურის საკითხები ————-32

როზეტა გუჯეჯიანი.

წმიდა პოლიევქტოს კარბელაშვილის

(1855-1936 წწ.) ეთნოგრაფიული მემკვიდრეობა (სვანეთი) —————–68

Read more…

ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები 1(18)

1-18-2016ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები 1(18) PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

შ ი ნ ა ა რ ს ი
Contents
ავთანდილ სონღულაშვილი……………………………………………………….11
ივანე ჯავახიშვილი და თბილისი სახელმწიფო
უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა
შემადგენლობა 1918-1921 წლებში
Avtandil Songulashvili
Ivane Javakhishvili and Tbilisi State University Composition of Professors in
1918-1921
ნიკო ჯავახიშვილი …………………………………………………………………….21
სანკტ-პეტერბურგის უნივერსიტეტში ივანე
ჯავახიშვილის მოღვაწეობის ისტორიიდან
Niko Javakhishvili
From the History of Ivane Javakhishvili’s Activity at Saint-Petersburg University
საქართველოს ისტორია
T h e H i s t o r y o f t h e G e o r g i a
დავით ჯავახიშვილი ………………………………………………………………….36
სამეფო ტახტის მემკვიდრე უფლისწული — ვახტანგ
(„კარგი“) ბაგრატიონი
David Javakhishvili
The Prince Vakhtang (“Kargi”) Bagrationi – the Inheritor of the Royal Throne

Read more…

საქართველო ნიკოს კაზანძაკისის მოგზაურობებში (1919, 1927, 1928)

ვაჟა კიკნაძე

თსუ ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა

და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი

საქართველო ნიკოს კაზანძაკისის მოგზაურობებში (1919, 1927, 1928) – PDF

ავთანდილ სონღულაშვილი: ისტორია და თანამედროვეობა

songulashvili-2-1ავთანდილ სონღულაშვილი: ისტორია და თანამედროვეობა – PDF

 

შინაარსი

ეთნიკური ტერმინოლოგიის ზოგიერთი საკითხი …5

ირან-ოსმალეთის აგრესია და ქართველთა

გამაჰმადიანების მცდელობანი გვიანი ფეოდალიზმის პერიოდში………..17

ექვთიმე თაყაიშვილისა და იროდიონ სონღულაშვილის

ეპისტოლარული მემკვიდრეობიდან…………………..33

Read more…

„საქართველო-რუსეთის ურთიერთობა XVIII-XXI საუკუნეებში“

ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტმა გამოსცა ავტორთა ჯგუფის მიერ (დოდო ჭუმბურიძე, ვაჟა კიკნაძე, ხათუნა ქოქრაშვილი, ლელა სარალიძე) შექმნილი ფუნდამენტური ნაშრომი – „საქართველო-რუსეთის ურთიერთობა XVIII-XXI საუკუნეებში“ – ორტომეული.  ეს არის უაღრესად მნიშვნელოვანი მოვლენა ქართულ ისტორიოგრაფიაში. მასში თანმიმდევრულადაა გადმოცემული რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის ისტორია დაწყებული მეთხუთმეტე საუკუნის ოთხმოციანი წლებიდან, მოყოლებული დღემდე. ნაშრომი შეიცავს უზარმაზარ ფაქტობრივ მასალას, წყაროებს, ლიტერატურას  და წარმოგვიდგენს იმ ისტორიულ რეალობას, რომლთა ანალიზის საფუძველზე  შესაძლებელი ხდება რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის ობიექტური სურათის აღქმა.

Read more…

ივანე ჯავახიშვილი: პოლიტიკური და სოციალური მოძრაობა მე-19 საუკუნის საქართველოში

br-kda1ივანე ჯავახიშვილი: პოლიტიკური და სოციალური მოძრაობა მე-19 საუკუნის საქართველოში – PDF

ისტორიულ-ეთნოლოგიური ძიებანი XVII

istoriul-etnologiuri-dziebani-XVII-1ისტორიულ-ეთნოლოგიური ძიებანი XVII – PDF

STUDIES IN HISTORY AND ETHNOLOGY – XVII

სარჩევი

CONTENTS

რედაქტორისგან………… 3

ხათუნა იოსელიანი ეთნოსოციალური პროცესების ზოგიერთი ასპექტი ქვემო ქართლში (მარნეულის მუნიციპალიტეტის მაგალითზე)…………. 5

Khatuna Ioseliani Some Aspects of the Ethno-Social Processes in Kvemo Kartli (Example of the Marneuli Municipality)……………….. 16

Read more…

ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები 2(17)

ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები 2(17) – PDF

Studies in Modern and
Contemporary History
2(17)

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო

უნივერსიტეტი

ივანე ჯავახიშვილის ისტორიის და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი

Contents

საქართველოს ისტორია

T h e H i s t o r y o f t h e G e o r g i a

გელა საითიძე……………………………………………………………………………..11

უსიხარულოდ განვლილი ცხოვრების გზა

/ირაკლი ალექსანდრე ძე ბაგრატიონ-გრუზინსკი/

Gela Saitidze

The Way of Life, Gone Without Joy In It (Irakli Bagration-Gruzinski, the

Son of Alexandre Bagration-Gruzinski)

Read more…