Posts from the ‘8. ახალი გამოცემები’ Category

 ირმა კვაშილავა: ეთნოკულტურული  ეტიუდები

ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი

ირმა კვაშილავა: ეთნოკულტურული  ეტიუდები – PDF


სარჩევი

წინათქმა————————3

სამურზაყანოს ანთროპონიმიიდან————8

გაძიძავების ჩვეულება სამურზაყანოში————–25

რელიგიური ვითარება და XIX-XX საუკუნეების ეკლესია-მონასტრები სამურზაყანოში—–44

ისტორიული სამურზაყანოს ძველი საცხოვრებელი ნაგებობანი——————–58

აფხაზთა ეთნოფსიქოლოგიის ზოგიერთი საკითხი ისტორიული წყაროების მიხედვით—————-84

აფხაზეთის ეთნოდემოგრაფიული პროცესების სოციალური ასპექტები (XIX ს-ის 60-90-იანი წწ.)——- 101

აფხაზური ისტორიოგრაფიის მითოლოგემა სამურზაყანოს შესახებ———————121

Read more…

ნინო ღამბაშიძე ქეთევან ალავერდაშვილი: აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთის ტრადიციული კულტურა

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი

წიგნი გამოცემულია შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტით: “შეუსწავლელი საარქივო მასალები და აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთის ტრადიციული კულტურა (ეთნოლოგიური ძიებანი)”, გრანტი (FR/137/2)

 

ნინო ღამბაშიძე
ქეთევან ალავერდაშვილი 

აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთის ტრადიციული კულტურა -PDF
(გუდამაყრის, ხევის, თუშეთის სალოცავები)
გამომცემლობა “მერიდიანი”
თბილისი, 2018


IVANE JAVAKHISHVILI TBILISI STAET UNIVERSITY
IVANE JAVAKHISHVILI INSTITUTE OF HISTORY
AND ETHNOLOGY

Publication of this book was made possible to The Shota Rustaveli National Science Foundation. Project “Unexplored Archive Materials and the Traditional Culture of the Eastern Georgia Highland (Ethnological studies)”. Grant (FR/137/2)

 

Nino Ghambashidze
Ketevan Alaverdashvili 

TRADITIONAL CULTURE OF THE EAST GEORGIA HIGHLAND -PDF
(SHRINES OF GUDAMAKARI, KHEVI, TUSHETI)
PUBLISHING HOUSE “MERIDIANI”
TBILISI, 2018

შეიარაღებული აჯანყების სამხედრო გეგმის გაცემის დაზუსტებისათვის

shotaშეიარაღებული აჯანყების სამხედრო გეგმის გაცემის დაზუსტებისათვის – PDF

 

შოთა ვადაჭკორია

ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი შოთა ილიას ძე ვადაჭკორია დაიბადა 1951 წლის 20 ივნისს ლანჩხუთის რაიონის სოფელ ჭანჭათში. 1966 წელს დაამთავრა სოფ. ჭანჭათის არასრული, ხოლო 1968 წელს სოფ.

აკეთის საშუალო სკოლა. 1977 წელს წარჩინებით დაამთავრა ივ.ჯავახიხიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი. 1979 წელს მუშაობა დაიწყო საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიასთან არსებულ ხალხთა მეგობრიბის მუზეუმში. 2000_ 2006 წლებში მუშაობდა იმავე აკადემიასთან არსებულ პოლიტოლოგიის ინსტიტუტში წამყვანი მეცნიერ_ თანამშრომლის თანამდებობაზე. 2007 წლიდან დღემდე ივ.ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერ_ თანამშრომლია. წლების მანძილზე დედაქალაქის სხვადასახვა უმაღლეს სასწავლებლებში ეწეოდა პედაგოგიურ საქმიანობას. 1986 წელს დაიცვა ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატის, ხოლო, 2002 წელს ისტორიის

Read more…

ავთანდილ სონღულაშვილი: ისტორია და თანამედროვეობა

songulashvili-2-1ავთანდილ სონღულაშვილი: ისტორია და თანამედროვეობა – PDF

 

შინაარსი

ეთნიკური ტერმინოლოგიის ზოგიერთი საკითხი …5

ირან-ოსმალეთის აგრესია და ქართველთა

გამაჰმადიანების მცდელობანი გვიანი ფეოდალიზმის პერიოდში………..17

ექვთიმე თაყაიშვილისა და იროდიონ სონღულაშვილის

ეპისტოლარული მემკვიდრეობიდან…………………..33

Read more…

„საქართველო-რუსეთის ურთიერთობა XVIII-XXI საუკუნეებში“

ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტმა გამოსცა ავტორთა ჯგუფის მიერ (დოდო ჭუმბურიძე, ვაჟა კიკნაძე, ხათუნა ქოქრაშვილი, ლელა სარალიძე) შექმნილი ფუნდამენტური ნაშრომი – „საქართველო-რუსეთის ურთიერთობა XVIII-XXI საუკუნეებში“ – ორტომეული.  ეს არის უაღრესად მნიშვნელოვანი მოვლენა ქართულ ისტორიოგრაფიაში. მასში თანმიმდევრულადაა გადმოცემული რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის ისტორია დაწყებული მეთხუთმეტე საუკუნის ოთხმოციანი წლებიდან, მოყოლებული დღემდე. ნაშრომი შეიცავს უზარმაზარ ფაქტობრივ მასალას, წყაროებს, ლიტერატურას  და წარმოგვიდგენს იმ ისტორიულ რეალობას, რომლთა ანალიზის საფუძველზე  შესაძლებელი ხდება რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის ობიექტური სურათის აღქმა.

Read more…

ივანე ჯავახიშვილი: პოლიტიკური და სოციალური მოძრაობა მე-19 საუკუნის საქართველოში

br-kda1ივანე ჯავახიშვილი: პოლიტიკური და სოციალური მოძრაობა მე-19 საუკუნის საქართველოში – PDF

არჩილ ჩაჩხიანი “რუსეთი და თურქეთი: ბოლშევიკურ-იტიჰადისტური ენიგმა (1920-1922)”

kda2

არჩილ ჩაჩხიანი “რუსეთი და თურქეთი: ბოლშევიკურ-იტიჰადისტური ენიგმა (1920-1922)”

დავით აღმაშენებლის სახელობის

საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია

ავტორი: ისტორიის დოქტორი, პოლკოვნიკი არჩილ ჩაჩხიანი

სამეცნიერო რედაქტორები:

ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ვახტანგ გურული

ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი იგორ კვესელავა

რეცენზენტები:

ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ავთანდილ სონღულაშვილი

ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი შოთა ვადაჭკორია

Read more…

ნატო სონღულაშვილი. ეპოქის გამოწვევა და ქართული ეროვნული იდენტობა 1900-1921 (სოციალური გარემო)

ნატო სონღულაშვილი

ეპოქის გამოწვევა და ქართული ეროვნული იდენტობა (PDF)

1900-1921 (სოციალური გარემო)

გამომცემლობა უნივერსალი,

თბილისი 2013წ.

ვაჟა კიკნაძის მონოგრაფია

This slideshow requires JavaScript.

2013 წლის 21 მარტს ილია ჭავჭავაძის სახელობის პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის საგამოფენო დარბაზში გაიმართა ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორის, პროფესორი ვაჟა კიკნაძის წიგნის: “ევრაზიული ქვეყანა საქართველო XIV საუკუნეში (მონღოლური ერა და მისი დასასრული)” პრეზენტაცია. წინასიტყვაობის ავტორია: ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი გიორგი ლ. ქავთარაძე.

წიგნი 2013 წელს, ქვინსტონში, ინგლისურ ენაზე გამოსცა პრესტიჟულმა გამომცემლობამ: “ედვინ მელენ პრეს” (Edwin Mellen Press). ის განკუთვნილია აშშ-სა და ევროპის ქვეყნების ბიბლიოთეკებისათვის (საცალო ფასია 150 აშშ დოლარი).

წიგნში განხილულია საქართველოს ისტორია მე-13 საუკუნის მიწურულიდან მე-14 საუკუნის ბოლომდე. ნაშრომი წარმოადგენს ყველაზე უფრო სრულ მეცნიერულ გამოკვლევას ამ ეპოქის შესახებ. მონოგრაფიაში განსაკუთრებული ადგილი ეთმობა გიორგი V ბრწყინვალის მეფობის წლებს (1318-1346). კერძოდ, მონღოლთა უღლის დასასრულისა და საქართველოს პოლიტიკური გაერთიანების პერიპეტიებს. ასევე, წიგნში მაქსიმალურად სრულადაა წარმოდგენილი მე-14 საუკუნის საქართველოს პოლიტიკური, ეკონომიკური, ნუმიზმატიკური და კულტურული ვითარება. მონოგრაფიაში ცალკე თავი ეძღვნება მე-14 საუკუნის ანონიმი ავტორის, ე.წ. ჟამთააღმწერლის ვინაობის საკითხს.

აღსანიშნავია, რომ წიგნმა დაიმსახურა გამომცემლობის მიერ დაწესებული _ ადელ მელენის (Adé le Mellen) სახელობის პრიზი მეცნიერების განვითარებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისათვის.

პრეზენტაციას დაესწრო სამეცნიერო საზოგადოება და რამოდემინე ქვეყნის (იაპონია, პოლონეთი) საელჩოს წარმომადგენლები.

ავთანდილ სონღულაშვილი – ქართული ენა და ეროვნული უმცირესობა. გამომცემლობა “უნივერსალი” თბილისი 2012

ქართული ენა და ეროვნული უმცირესობა – PDF

kda1