• ფონდის პასუხისმგებელი – ნიკოლოზ გურგენიძე
• არქივარიუსი – სოფიო ანდღულაძე
• ოპერატორი – ანა რუაძე