ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლები

საქართველოს სამეფო დავით აღმაშენებლის დროს