შოთა ვადაჭკორია

საქართველოს პირველი

რესპუბლიკა და ოსმალეთის

ექსპანსიური პოლიტიკა – PDF

(1919 წლის იანვარი _ 1921 წლის მარტი)

შინაარსი

 

  1. ოსმალეთი და “სამხრეთ კავკასიის მუსლიმანური სახელმწიფოს” შექმნის საკითხი —3

2.რუსეთ – ოსმალეთის ალიანსი და დამოუკიდებელი საქართველო ———–64

  1. მითითებული წყაროები და ლიტერატურა ————– 101
  2. რეზიუმე (ინგლისურ ენაზე) ———————————-104
  3. საქართველოს პირველი რესპუბლიკის რუკა ————107