krebuli 2(13)ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები 2(13) 2013 – PDF

 

 

შინაარსი
Contents 

საქართველოს ისტორია
The History of the Georgia

თეიმურაზ ახალმოსულიშვილი……………………12
მეფე ერეკლე II უცხოელთა შეფასებით
Teimuraz Akhalmosulishvili
The King Erekle II – with the Estimation of Foreign
Diplomats and Travelers

Давид Джавахишвили………………….20

ВОСТОЧНОГРУЗИНСКИЙ ЦАРСКИЙ ДОМ В ПЕРИОД
ЦАРСТВОВАНИЯ ИРАКЛИЯ II И ГЕОРГИЯ XII
David Javakhishvili
The Royal Family of East Georgian Kingdom

დოდო ჭუმბურიძე……………………………………………………………………………………28
რუსეთის მიერ საქართველოს დაპყრობა და ახალი
საგანმანათლებლო სისტემა XIX საუკუნეში
Dodo Chumburidze
Conquest of Georgia by Russia and the New Educational
System in the 19th Century

ეკა ჯავახიშვილი…………………………………………………………………………………….43
იაკობ გოგებაშვილი და აფხაზეთის საკითხი
Eka Javakhishvili
Iakob Gogebashvili and Abkhazia

გელა საითიძე ………………………………………………………………………………………………51
წერილი, რომელსაც არა მარტო ისტორიული
ღირებულება აქვს…
Gela Saitidze
The Publication that has not only Historical Value

შოთა ვადაჭკორია……………………………………………………………………………………58
ქართული პოლიტიკური აზრი “სამხრეთ ოსეთის”
ავტონომიური ოლქის სასაზღვრო დავისა და
„ერთიანი ოსური სახელმწიფოს“ შექმნის
მცდელობის შესახებ (1923- 1925 წწ.)

საქართველო და მსოფლიო
Georgia and the World

ლელა სარალიძე………………………………………………………………………………………….85
საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა და
ინგლის-ამერიკის გეგმები (1918-1920 წწ.)
Lela Saralidze
Georgian Democratic Respublic and plans of England
and the USA (1918-1921)
კავკასიის ისტორია
The History of the Caucasus

Николай Джавахишвили…………………………………………………………………………96
ИЗ ИСТОРИИ ГРУЗИНО-ОСЕТИНСКОГО ВОЕННОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА
Nikolai Javakhishvili
From The History of Georgian-Ossetian
Military Collaboration

ლელა მიქიაშვილი ………………………………………………………………………………………111
რუსეთის მიერ კავკასიის მთიელთა დამორჩილების
მიზნით შემუშავებული ეკონომიკური პროექტი
Lela Mikiashvili
The Economic Project Developed in Order to Subdue the
Mountaineers of the Caucasus

მზია ტყავაშვილი …………………………………………………………………………………… 126
ნოღაელთა მუჰაჯირობა (1858-1860 წლები)
Mzia Tkavashvili
Noghayans’ Resettlement (1858-1860)

მსოფლიო ისტორია
The History of the World

Пшемыслав Адамчевски………………………………………………………………………….134
Екатерина Кузавлева-Адамчевска
Завещание Витольда Згленицкого для Кассы им.
Иосифа Мяновского
Pshemislav Adamchevski
Ekaterina Kuznecova-adamchevskaja
The Testament of Vitold Zgleniski for Joseph Mjanovski Till

ედიშერ გვენეტაძე, ეკა ბუხრაშვილი ……………………………………………….. 162
1941 წლის 13 აპრილის ნეიტრალიტეტის პაქტი
სსრკ-იაპონიას შორის
Edisher Gvenetadze, Eka Bukhrashvili
The Pact of Neutrality of the 13th of 1941 between the
USSR and Japan

ნანა ხარაძე………………………………………………………………………………………………… 174
შეფასების სისტემები საზღვარგარეთის
ქვეყნების საჯარო სამსახურში
Nana Kharadze
Systems of Evaluation in the Public Service of Foreign Countries

სამხედრო ისტორია
Military History

არჩილ ჩაჩხიანი…………………………………………………………………………………………187
ქართველი იუნკრები _ ეტიმოლოგია, სასწავლო
პროცესი და პირადი შემადგენლობა საარქივო
დოკუმენტებში
Archil Chachkhiani
Georgian Junkers (Officer-Cadets) – Etymology of the Term,
the Learning process and the Personnel according the Archival
Documents

პოლიტოლოგია
Political Science

ავთანდილ სონღულაშვილი………………………………………………………………….224
პოლიტიკა და სპორტი
Avtandil Songulashvili
Politics and Sport
იგორ კვესელავა ……………………………………………………………………………………….241
საქართველო რუსულ, ევროპულ და ამერიკულ
პოლიტიკურ განზომილებებში
Igor Kveselava
Georgia and Russia in European and American
Political Dimension

რელიგია. ეკლესიის ისტორია
Religion. Church History

მზია მაისურაძე………………………………………………………………………………………… 260
ქალთა სასულიერო და პროფესიული სკოლები
კახეთში XIX საუკუნის II ნახევარში
Mzia Maisuradze
Professional and Religious Schools of Women in the
Second Half of the 19th Century Kakheti

მზია მაისურაძე………………………………………………………………………………………… 270
თელავისა და სიღნაღის მაზრის სასულიერო
სასწავლებლები XIX საუკუნის 80-90-იან წლებში
Mzia Maisuradze
The 19th Century Second Half Religious Schools
of the Telavi and Sighnaghi District

ნატო სონღულაშვილი……………………………………………………………………………. 278
ქართველი სამღვდელოება (1900-1917)
Nato Songulashvili
Georgian clergy in 1900-1917

ირინა არაბიძე…………………………………………………………………………………………… 291
ეკლესიათა მსოფლიო საბჭოს სტრუქტურა
და ეკლესიოლოგიური საფუძველი
Irina Arabidze
The Structure of the World Council of Churches
and the Ecclesiological Basis

წყაროთმცოდნეობა
Source Study

დოდო ჭუმბურიძე……………………………………………………………………………………302
გენერალ-მაიორ გოტლიბ ტოტლებენისა
და მის თანმხლებ ოფიცერთა შეთქმულებითი
გეგმები ერეკლე II_ის წინააღმდეგ (წერილობითი
წყაროებისა და XIX საუკუნის პრესის მიხედვით)
Dodo Chumburidze
The Plans of Major General Gotlib Totleben
and his Attendants against Erekle II

გია გელაშვილი…………………………………………………………………………………………322
ინგლისელი მოგზაური ედმუნდ სპენსერი
აფხაზეთის შესახებ
Gia Gelashvili
English traveller Edmund Spencer about Abhasien

არჩილ ჩაჩხიანი ……………………………………………………………………………………….342
კიდევ ერთხელ სომხეთ-საქართველოს ომის შესახებ _
ახალქალაქის მაზრაში მიმდინარე საბრძოლო
მოქმედებები საარქივო დოკუმენტებში
Archil Chachkhiani
Once more on the Armenia-Georgia War – Combat Activities
in Akhalkalaki District in the Archival Documents

ლელა სარალიძე ………………………………………………………………………………………363
საქართველო-ინგლისის ურთიერთობის
ისტორიიდან (1920 წ.)
Lela Saralidze
From the History of Georgian-English Relation (1920)

კრიტიკა და ბიბლიოგრაფია
Criticism and Bibliography

შოთა ვადაჭკორია …………………………………………………………………………………..380
მასე არაა, თაყაო!
Shota Vadachkoria
It Is Not As You Think (Reply to A. Kokhreidze)

ქეთი ჯიჯეიშვილი……………………………………………………………………………………390
ახალი სახელმძღვანელო პოლიტიკურ მეცნიერებაში
Ketevan JiJeishvili
New Text-Book in Political Science

დოდო ჭუმბურიძე……………………………………………………………………………………394
სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ისტორიის
ნარკვევების (აჭარა) ოთხტომეული
Dodo Chumburidze
South-Western Georgian History Essais _Adjara

მილოცვა
The Congratulation

Николай Джавахишвили………………………………………………………………………… 398
Академик Янис Страдиньш Глазами
Грузинского Ученого
Georgian Scientist about Academician Janis Stradinish

ინფორმაცია
The Information

პროფესორ ნიკო ჯავახიშვილის
სამეცნიერო მივლინება ლატვიასა და ლიტვაში………………….402
The Scientific mission of Professor Niko Javakhishvili in
Latvia and Lithuania

გახსენება
In the Memory of Our Collegue

ცაცა ჩხარტიშვილის გახსენება………………………………………………….. 404
The Memory of Tsatsa Chkhartishvili

ლევან ურუშაძის გახსენება………………………………………………………….. 407
The Memory of Levan Urushadze

 

Advertisements