“ისტორიულ–ეთნოლოგიური ძიებანი” XII, თბილისი 2010.

YDK 39(=353.1)+94(479.22)

(082) ი885

ISSN 1512-2727

ისტორიულ-ეთნოლოგიური ძიებანის წარმო­დგე­ნი­ლი XII ნო­მერი, წინა გამოცემების მსგავსად ეძ­ღვ­ნე­ბა საქართველოს ის­ტო­­რი­ი­სა და ეთ­ნო­ლოგიის საკი­თ­­ხებს. კრებული განკუთვნილია სა­ქა­რ­თ­ვე­ლოს ის­ტო­რი­ი­სა და ეთნოლოგიის მკვ­ლე­ვართათვის და მკით­ხვე­ლ­თა ფართო წრი­ს­თვის.

რედაქტორი:     ხათუნა იოსელიანი   ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი

სარედაქციო კოლეგია:

ავთანდილ სონღულაშვილ ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი

ლავრენტი ჯანიაშვილი ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი

რუსუდან ლაბაძე ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი

მედეა გოგოლაძე ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი       

რეცენზენტი: გელა საითიძ ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი

 Editor in chief: Doctor of History  Khatuna Ioseliani                       

    Editorial board:

                      Doctor of History Avtandil Songhulashvili      

                     Doctor of History Lavrenti Janiashvili

                     Doctor of History Rusudan Labadze    

                     Doctor of History Medea Gogoladze                      

 Reviewer:  Gela Saitidze Doctor of History              

კომპიუტერული უზრუნველყოფა: ლეილა ხურცია

© გამოცემულია ავტორთა ხარჯით 

ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი

IVANE JAVAKHISHVILI INSTITUTE OF HISTORY AND ETHNOLOGY

ისტორიულ-ეთნოლოგიური ძიებანი XII 

STUDIES IN HISTORY AND ETHNOLOGY

თბილისი – 2010

 
Tbilisi – 2010
სარჩევი  

რედაქტორისგან ……………………………………………………………………. 3

 

ისტორია 

History 

 

ხათუნა იოსელიანი 

სამხედრო შენაერთების აღმნიშვნელი

ქართული ტერმინოლოგია …………………………………………….. 4

 

Khatuna Ioseliani

Terms Denoting Military Unitsin Georgian ……………….. 13

 

შალვა გლოველი 

ქართველ მეფეთა ტიტულატურის  

შესახებ – `მეფეთა-მეფე~ ………………………………………………… 14

 

Shalva Gloveli

About the Title of the Georgian

Kings – “Mepeta Mepe” …………………………………………… 23

 

ანდრო გოგოლაძე მედეა გოგოლაძე 

ტერმინ `ალექსანდრეს კარის~

წარმომავლობის საკითხი ………………………………………………. 24

 

Andro Gogoladze, Medea Gogoladze

The Origin Issue of the Term

“Alexandres Kari” ……………………………………………………………………. 42

 

ნათია აბაშიძე 

ივანე-ყვარყვარე ციხისჯვარელ-ჯაყელის

ისტორიულ-პოლიტიკური პორტრეტი ……………………….. 43

 

Natia Abashidze

Historical and Political Portrait ofIvane-Kvarkvare Tsikhisjvarel-Jakeli …………………………………………………………………….. 53

 

ზურაბ სულაბერიძე

კავკასიის მეფისნაცვალი მიხეილ რომანოვი

და აფხაზეთის პოლიტიკური ისტორიის

საკითხები XIX ს-ის 60-იან წლებში

(1866 წლის აჯანყება და პირველი მუჰაჯირობა)…. 55

 

Zurab Sulaberidze

Mikhail Romanov, Vicegerent of the Caucasus and the Problems of the Political History of

Abkhazia in the 1960s ……………………………………………………………… 87


ეთნოლოგია

Ethnology

 

ლავრენტი ჯანიაშვილი

ქვემო ქართლის აზერბაიჯანლების თანამედროვე ქართულ საზოგადებაში ინტეგრაციის ეთნო-კულტურული ასპექტები ………………………………………………….. 88

 

Lavrenti Janiashvili

Ethnocultural Aspects of Kvemo Kartli Azerbaijanians

Integration into Modern GeorgianSociety ……………………….. 103

 

დავით ჭითანავა

სიცოცხლის აღდგენა-განახლების იდეა

`ქვევრსამარხებში~ და ზედაშეს კულტურა ………. 105

 

David Chitanava

Pitcher Burials, Cult of Zedashe and the Idea

of Resurrection and Revival of the life ………………………….. 118


ირმა კვაშილავა

ოსთა ტრადიციული ყოფისა და კულტურის ზოგიერთი თავისებურებები ……………………………………… 119

 

Irma Kvashilava

Some Peculiaritiesof the Ossetians

Every-day life and Culture ………………………………………………. 131

 

ეთნოლინგვისტიკა

Ethno-Lingustics

 

ავთანდილ სონღულაშვილი

ეთნიკური ტერმინოლოგიის

ზოგიერთი საკითხი ……………………………………………………… 132

 

Avtandil Songhulashvili

Some issues of ethnic terminology ………………………………….. 143

 

გია კვაშილავა

ფესტოსის დისკოსა და მისი მონათესავე

დამწერლობების ნახატ-ნიშნების

ამოკითხვის შესახებ (2). ვარდული ……………………. 144

 

Gia Kvashilava

On Reading Pictorial Signs

of the Phaistos Disk and

Related Scripts (2). Rosette ……………………………………………… 237

 

 

 

 

 

ისტორიული გეოგრაფია

Historical Geography

 

პაპუნა გაბისონია

მანავის ისტორიიდან ………………………………………………….. 363

 

Papuna Gabisonia

From the history of Manavi ……………………………………………… 375

 

გიორგი გრძელიძე

ქვაშვეთის წმ. გიორგის ტაძარი სოფელ

პატარა ლილოში …………………………………………………………. 376

 

რელიგია და ეკლესიის ისტორია

Religion and History of Church

 

ირმა კვაშილავა

ქართველთა ქრისტიანული

სარწმუნოების შესახებ …………………………………………… 381

 

Irma Kvashilava

About the Christianity of Georgians ………………………… 396

 

მაია შაორშაძე

კათოლიკოს-პატრიარქი კირილე II (ციციშვილი)

და მისი მოღვაწეობა ……………………………………………….. 397

 

Maia Shaorshadze

Catholicos-Patriarch Kirile II (Tsitsishvili)

and His Activity ……………………………………………………………. 410

 

 

 

წყაროთმცოდნეობა

Source Study

 

ესმა მანია

აფხაზეთი ქართველ მოღვაწეთა ეპისტოლეებში

(XIX ს. 80-იანი _ XX ს. 10-იანი წწ.) ………………….. 412

 

Esma Mania

Abkhazia in the Epistles of the Public Figures of Georgia

(From the 1880es till the1910es) ……………………………………. 421

 

მითოლოგია

Mythology

 

ნანა ბახსოლიანი

ფრიგიელთა მეფე მიდასი

მითი და რეალობა …………………………………………………………. 423

 

Nana Bakhsoliani

The Phrygian King Midas

Myth and reality …………………………………………………………………… 431


პოლემიკა

Polemics

 

დავით მერკვილაძე

რას გვთავაზობს სერგეი მარკოვი და

საქართველოს რუსეთთან

`შეერთების~ საკითხი ………………………………………………… 432

 

 


ხსოვნა

In Memoriam

  

ნინო ღამბაშიძე

თინა ოჩიაურს …………………………………………………………………. 455

 

გიორგი გოცირიძე, ნინო მინდაძე

მეც­ნი­ე­რე­ბის და­ნაკ­ლი­სი

(ვახ­ტანგ შა­მი­ლა­ძე) …………………………………………………….. 456

 

ნინო ღამბაშიძე

მანანა შილაკაძის გახსენება ………………………………… 460

 

მანანა ჭანტურიშვილი

ცხოვრების სანუკვარი მეგობარი ………………………… 461

 

ჯანრი კაშია

“ღვთის კარის შემღები”

ფიქრები მიხეილ ქურდიანზე

და მის წიგნზე “იბერიულ-კავკასიური

ენათმეცნიერების საფუძვლები” ……………………………………. 463

  

 

იზა ჩანტლაძე

შესანიშნავი მკვლევარი და უანგარო მოღვაწე

(მიხეილ ქურდიანი) …………………………………………………….. 470

 

ქეთევან მარგიანისუბარი

`კვალი ნათელი~

(მიხეილ ქურდიანი) …………………………………………………….. 479

Advertisements