2009 წლის 7 -8 დეკემბერს ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის სხდომათა დარბაზში ჩატარდა პლატონ იოსელიანის დაბადების 200 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია.

ორშაბათი, 7 დეკემბერი, 11 სთ.

 კონფერენციის გახსნა და შესავალი სიტყვა – ვაჟა კიკნაძე

 სხდომის თავმჯდომარე ვაჟა კიკნაძე

 ცაცა ჩხარტიშვილი, პლატონ იოსელიანის ცხოვრება და მოღვაწეობა

 ხათუნა ქოქრაშვილი, პლატონ იოსელიანი – საქართველოს ეკლესი­ის ისტორიის მკვლევარი

 ირმა კვაშილავა, პლატონ იოსელიანი – ეროვნული ტრადიციების მკვლე­ვარი

თამაზ ბერაძე, პლატონ იოსელიანი, როგორც ისტორიული გეოგ­რა­ფი­ის მკვლევარი

 თემო ჯოჯუა, პლატონ იოსელიანი და გარეჯის “ათორმეტ უდაბ­ნო­თა” ჩამონათვალი

 მედეა გოგოლაძე, პლატონ იოსელიანის მოსაზრება ტოპონიმ “სარ­კი­­ნეს” შესახებ

 შესვენება

 გელა საითიძე, პლატონ იოსელიანის სარედაქტორო-პუბლიცისტური მოღვაწეობა

ლელა სარალიძე, პლატონ იოსელიანისა და მარი ბროსეს სამეც­ნიერო თანამშრომლობის ისტორიიდან

 მზია ტყავაშვილი, პლატონ იოსელიანი ქართლ-კახეთის სამეფო კარ­ზე ტახ­ტის მემკვიდრეობასთან დაკავშირებული ტრადი­ცი­ების შესახებ

ლელა მიქიაშვილი, დავით ბატონიშვილის ისტორიული სახე პლა­ტონ იოსელიანის შემოქმედებაში (“ცხოვრება გიორგი მე­ცა­­მე­ტი­სას” მიხედვით)

 დოდო ჭუმბურიძე, პლა­ტონ იოსელიანი გიორგი სააკაძის პიროვნების შესახებ

 გიორგი ქავთარაძე, ხათუნა იოსელიანი, გიორგი ლეონიძის თვა­ლით დანახული საქართველოს ისტორიის ზოგიერთი ფურ­ცელი (პლატონ იოსელიანის შემოქმედების მაგალითზე)

 ნანა ბახსოლიანი, ბრინჯაოს სარკე ურარტუდან

სამშაბათი, 8 დეკემბერი, 11 სთ.

 სხდომის თავმჯდომარე ირინა არაბიძე

 ნიკო ჯავახიშვილი, ხუნძეთის ნუცალი უმა V და საქართველო

 ირინა არაბიძე, ეგნატე იოსელიანის საეკლესიო-მთარგმნელობითი მოღ­­ვაწეობიდან

 ფრიდონ სიხარულიძე, ქართული კულტურის ზოგიერთი საკითხი პლა­ტონ იოსელიანის თვალთახედვით

ნათელა ფოფხაძე, პლატონ იოსელიანის “გრამატიკის” ორიოდე სა­კითხი

 მიხეილ ქართველიშვილი, პლატონ იოსელიანი – ქართული ეკლე­სი­ის ისტორიის მკვლევარი (“Краткая история грузинской цер­кви”-ს მიხედვით)

 ვახტანგ გოილაძე, “ყოვლისა აღმოსავლეთისა კურაპალატის” წო­დება საქართველოს მეფეთა ტიტულატურაში

 შესვენება

 ქეთევან ქუთათელაძე, დმანისის სახელწოდებისათვის

 ია გრიგალაშვილი, წმიდა ნინოს ვინაობისათვის

 მარინე ცინცაბაძე, რაინდული ინსტიტუტის ეთნოგენეზის საკითხი შუა საუკუნეების ქრისტიანობაში

 ნანო ზაზანაშვილი, ბეგლარ ახოსპირელის ქუჩისა და ერთი ტაძრის ლოკალიზაციის საკითხისათვის ვახუშტი ბატონიშვილის რუ­­კაზე

 შოთა ვადაჭკორია, შიდა ქართლის ოსების 1918-1920 წლების აჯან­ყე­ბების საკითხი ქართულ პოლიტიკურ აზროვნებაში

 როზეტა გუჯეჯიანი, ზედაშე ქართულ ტრადიციაში

Advertisements