ლელა მიქიაშვილი: ერეკლე მეორის სამხედრო პოლიტიკა

მზია ტყავაშვილი: საქართველოსა და ჩრდილო კავკასიის ურთიერთობა ძვ. წ. IV საუკუნიდან XVII საუკუნემდე

დოდო ჭუმბურიძე: მარტყოფისა და მარაბდის ბრძოლები

ხათუნა იოსელიანი: საქართველოს ციხესიმაგრეები და საფორტიფიკაციო ქსელი

Advertisements