რედაქტორი: პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ვაჟა შუბითიძე

რეცენზენტები: ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი გელა საითიძე ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი შოთა ვადაჭკორია

საზოგადოებრივი რედაქტორი: იოსებ ელგენდარაშვილი

გადმოტვირთვა PDF ფორმატში

Advertisements