1919 წლის კონსტანტინეპოლის კონფერენციისათვის დაწერილი გამოკვლევა

საქართველოს ტერიტორიის საზღვრების შესახებ

Advertisements