1919 წლის კონსტანტინეპოლის კონფერენციისათვის დაწერილი გამოკვლევა

საქართველოს საზღვრები

Advertisements