ისტორიული ჭეშმარიტების დამახინჯება საქართველოს სამხრეთი მხარეების  ისტორიის საკითხებში.

Advertisements