2009 წლის 28-29 მაისს, ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნილოგიის

ინსტიტუტის სხდომათა დარბაზში ჩატარდა 9 აპრილის 20 წლისთავისადმი

მიძღვნილი სამეცნიეროკონფერენცია.

   dRis wesrigi

ოთხშაბათი, 27 მაისი, 11 სთ.                                        

 კონფერენციის გახსნა _ ვაჟა კიკნაძე

                         სხდომის თავმჯდომარე _ ვაჟა კიკნაძე

 1. ავთანდილ სონღულაშვილი, 9 აპრილის ტრაგედიის პო­ლი­ტი­კუ­რი შეფასებისათვის.

2. გელა საითიძე, 1989 წლის 9 აპრილის ტრაგიკული პრო­ცესების ასა­ხვა იმდროინდელ მასმედიაში.

3. ცაცა ჩხარტიშვილი, ტრაგიკული 9 აპრილის გენერალ ლე­ბე­დი­სე­ული შეფასება.

4. თამაზ ბერაძე, საქართველო-რუსეთის ოთხი გამოუცხა­დებელი ომი

5. მაია გურამიშვილი, ძალადობა კონფლიქტებში.

 შესვენება _ 15 წუთი.

 6. ირინე ტატიშვილი, მოსაზრებები ხეთების საზოგადოების ჰუ­მანურობის შესახებ.

7. ნინო ჩარექიშვილი, ისუვა _ ხეთების აღმოსავლეთ პერი­ფე­რიის ერთ-ერთი პოლიტიკური ერთეულის კვლევისათვის.

8. ნანა ბახსოლიანი, ქარხემიშის ორთოსტატის ერთი სიუ­ჟე­ტუ­რი ასპექტისათვის.

______________________________________________________________________

ხუთშაბათი, 28 მაისი, 11 სთ.

 სხდომის თავმჯდომარე _ თამაზ ბერაძე

1. გიორგი ქავთარაძე, არიან-ქართლის საკითხისათვის.

2. ქეთევან ქუთათელაძე, მანგლისის ეპარქიის საზღვრებისათვის.

3. დავით მერკვილაძე, სატაძრო მშენებლობის დასაწყისი დავით-გარეჯის სამონასტრო კომპლექსში.

4. ვახტანგ გოილაძე, X საუკუნის ბოლო მეოთხედისა და XI საუ­კუ­ნის დამდეგის საქართველოს კათოლიკოსთა ვინაობის  საკით­ხი­სათ­ვის.

5. ლადო მირიანაშვილი, დავით-გარეჯის მონასტრებში ერთობლი­ვი ტრა­პე­ზის ძირითადი წესების რეკონსტრუქცია წერილობით წყა­როებსა და XI-XIII საუკუნეების სატრაპეზოების გეგმარებაზე დაყრდნობით.

 შესვენება _ 15 წუთი.

6. ვაჟა კიკნაძე, “ძეგლი ერისთავთას” ერთი ადგილის განმარტებისათვის (“ხოსია ბაიდარის ძე”).

7. თემო ჯოჯუა, ქართველი პილიგრიმის ამბროსეს მინაწერები და გრა­ფიკული ჩანახატები (1501 წ-ის ახლ.) იერუსალიმში გადატანი­ლი XII საუკუნის გარეჯული კრებულის (Vენ. 4-ის) აშიებიდან.

8. მზია ტყავაშვილი, ქსნის საერისთავოს საკითხი დოსითეოს ფიც­ხელაურის ოსეთის სასულიერო კომისიის პროექტში (XIX ს-ის    10-იანი წლები).

9. ზაალ გოგენია, კასტილიის ტახტის მემკვიდრის საკითხი (1500-1516 წწ.).

10. თორნიკე შურღულაია, აშშ-ის საგარეო დაზვერვის სტრატეგია.

________________________________________________________________________

პარასკევი, 29 მაისი, 11 სთ.

 სხდომის თავმჯდომარე _ გიორგი გოცირიძე

1. ელდარ ბუბულაშვილი, ქუთაისის სასულიერო სემინარიის ისტო­რიიდან (1894-1904 წწ.).

2. ნიკო ჯავახიშვილი, ქართული ლეგიონის ბონები (1916-1917 წწ.).

3. ირინე არაბიძე, ივანე ჯავახიშვილის ღვაწლი საქართველოს ეკ­ლე­სიის ავტოკეფალურ უფლებათა განხორციელების საქმეში (1917 წ.)

4. ლელა სარალიძე, ემიგრაციაში საქართველოს დამოუკიდებ­ლო­ბი­სათ­ვის ბრძოლის ისტორიიდან (1933 წ.).

შესვენება _ 15 წუთი.

5. გიორგი გოცირიძე, ქართული ეთნოლოგია 2008 წელს გამო­ცე­მულ კრებულებში.

6. ნინო მინდაძე, გენდერული პრობლემები ტრადიციულ კულტურაში.

7. თეა ქამუშაძე, მაგალითის მნიშვნელობა აღზრდის სისტემაში (აღ­მო­სავლეთ საქართველოს მთიანეთის მაგალითზე).

8. ლია ბითაძე, აფხაზები კავკასიის ეთნიკურ რუკაზე.

9. შორენა ლალიაშვილი,  “ფიზიოლოგიური სტრესის”  მარკერების გავრ­ცე­ლება საქართველოს პალეომოსახლეობაში.

Advertisements