ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები  N 3, 2008

შ ი ნ ა ა რ ს ი 
ავთანდილ სონღულაშვილი – ვინ არის ეროვნული უმცირესობა?
მზია ტყავაშვილი – რუსეთის სამხედრო ექსპედიცია “ოსეთის ვილაიეთ
დვალეთში” (1821წელი).
ნიკო ჯავახიშვილი – ქართულ-ფინური ურთიერთობების ისტორიიდან.
გელა საითიძე – XX საუკუნის 10-იანი წლების ქართული ეროვნულ-დემოკრატიული
პრესა და ჟურნალი “ნიშადური”.
დოდო ჭუმბურიძე – ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის იდეოლოგიური
საფუძვლები XX საუკუნის საქართველოში.
გიორგი გოცირიძე – ილია ჭავჭავაძე აფრიკის კოლონიური დაყოფის შესახებ.
ოთარ გოგოლიშვილი – პრესის როლი სოციალური და ეროვნული მოძრაობის
გააქტიურების საქმეში (ბათუმის ოლქი, 1911-1913 წწ.).
თეიმურაზ ვახტანგიშვილი – იაკობ გოგებაშვილის ერთი სტატიის გამო (“დიდი
ვარამის შესახებ”).
თენგიზ საამიშვილი – სოციალ-დემოკრატი – ბოლშევიკი ტერორისტები ილიას
მკვლელობის შემსრულებლები.
ლელა სარალიძე – დასავლურ-დემოკრატიული ღირებულებები და ქართული
ემიგრაცია.
ნიკო ჯავახიშვილი – ქართველთა ქორწინებანი რომანოვთა დინასტიის
წარმომადგენლებზე.
მადონა ქებაძე – იუზეფ პილსუდსკი – პოლონელი ხალხის სახელოვანი შვილი.
მერაბ კალანდაძე – რუსეთის ისტორიის პერიოდიზაცია.
Кикнадзе В.И.-Проблемы становления гражданского общества в современной
Грузии.
თენგიზ გრიგოლია – ევროკავშირის კონსტიტუცია – უტოპია თუ რეალობა.
შოთა ვადაჭკორია – რუსეთის საჯარისო შენაერთების საქართველოდან გაყვანის
საკითხი და ქართული სინამდვილე.
ჯემალ არიხოვი – საქართველო-აზერბაიჯანს შორის ურთიერთობის ზოგირთი
ასპექტები (1990-2007 წლებში).
ელდარ ბუბულაშვილი – “კავკასიაში მართლმადიდებელი ქრისტიანობის
აღმდგენელი საზოგადოების” მოღვაწეობის ისტორიიდან.
ხათუნა ქოქრაშვილი – კათოლიკოს-პატრიარქის კირიონ II-ის ეროვნული და
საზოგადოებრივი პოზიცია.
ცაცა ჩხარტიშვილი – ქართული მართლმადიდებლური პრესა (“შინაური საქმეები”,
“განთიადი”).
სოფიო ანდღულაძე – სვანეთის მეცნიერული შესწავლის საკითხისათვის დეკანოზ
პოლიევქტოს კარბელაშვილის შემოქმედებაში.
ირინა არაბიძე – საქართველოს საეკლესიო საქმეთა გადამწყვეტი კომისრის
პროფესორ ბენეშევიჩის მოღვაწეობა და საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის
საკითხი (1917 წ.).
გია გელაშვილი – გოტფრიდ მერცბახერი საქართველოს მთის მოსახლეობის
შესახებ.
გია გელაშვილი – სამი ინგლისური დოკუმენტი საქართველოს შესახებ.
ნინო ღამბაშიძე – “ენა, მამული, სარწმუნოება” დმანისის რაიონის
აზერბაიჯანელი მოსახლეობის ცხოვრებაში.
დავით ჯავახიშვილი – ქართლ-კახეთის უფლისწულთა საქორწინო ასაკი.
დავით ჯავახიშვილი – კახეთის ბატონიშვილთა მეუღლეები.
ალექსანდრე ბენდიანიშვილი – საყურადღებო ნაშრომი ბოლო ბაგრატოვანი
ხელმწიფის შესახებ.

Advertisements