საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
საქართველოს შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბი
J7 სამხედრო განათლებისა და საბრძოლო მომზადების დეპარტამენტი
სსიპ ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი

შოთა ვადაჭკორია: სომხურ-ქართული ურთიერთობა და 1918-1919 წლების სამხედრო დაპირისპირების მიზეზები [თბილისი 2008].
გიორგი (გელა) საითიძე: აბელ (ბალო) მაყაშვილი – სამშობლოს ჯარისკაცი [თბილისი 2008]
დოდო ჭუმბურიძე: ქაქუცა ჩოლოყაშვილი – საქართველოს ეროვნული გმირი [თბილისი 2008].
გიორგი (გელა) საითიძე: გენერალი კოტე აფხაზი – ქართული მხედრობის ღირსეული წარმომადგენელი [თბილისი, 2008].

Advertisements