“გიორგი მერჩულე”-ს პირველი ნაწილის მეოთხე თავი, რომელის მეორე გამოცემა საქართველოს მტრების დავალებით კომუნისტურმა რეჟიმმა გაანადგურა.

აფხაზეთის სამეფო

Advertisements