კრებული ეძღვნება ილია ჭავჭავაძის დაბადებიდან 170-ე და გარდაცვალებიდან მე-100 წლისთავს.
კრებული არის ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის ახალი და უახლესი ისტორიის განყოფილების პერიოდული გამოცემა.

     რედაქტორი ავთანდილ სონღულაშვილი

შინაარსი:
გელა საითიძე – ილია ჭავჭავაძე რუსეთის სახელმწიფო საბჭოში.
ვაჟა კიკნაძე – ილია ჭავჭავაძე და მე-19 საუკუნის სამღვდელოება
ავთანდილ სონღულაშვილი – ისტორია – ყალბი და ჭეშმარიტი
მზია ტყავაშვილი – კაზაკთა ყოფა-ცხოვრება ჩრდილო კავკასიაში და მათი გადასახლების სისტემა
დოდო ჭუმბურიძე – კიტა აბაშიძე (მოღვაწეობისა და საზოგადოებრივ-პოლიტიკური აზროვნების ზოგიერთი ასპექტის შეფასებისათვის)
ვაჟა ჩოჩია – ინგლისის პოლიტიკა და ანტანტის შექმნა (1904-1907)
ნიკო ჯავახიშვილი – რუსეთის უკანასკნელი იმპერატორი და ქართველები
ლელა სარალიძე – საქართველოს პირველი რესპუბლიკა (1918-1921 წ.წ.) და ოსეთის საკითხი.
შორენა მურუსიძე – ბათუმის ოლქის საკითხი საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის საგარეო პოლიტიკაში (1918-1920 წწ.)
ნუგზარ ზოსიძე, ირაკლი მანველიძე – საქართველო 1921 წლის თებერვალ-მარტში
შოთა ვადაჭკორია – “დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის” საკითხი და ქართული პოლიტიკური აზრი 1991-1994 წლებში.

ისტორია და ეთნოსოციოლოგია

ხათუნა ქოქრაშვილი – სამხრეთ საქართველოდან 1944 წელს გასახლებული მოსახლეობა და სამცხე-ჯავახეთის მკვიდრთა კოლექტიური მეხსიერება

რელიგია

ელდარ ბუბულაშვილი – “ოსეთის სასულიერო კომისიის” მოღვაწეობის ისტორიიდან
ირინე არაბიძე – ამიერკავკასიის განსაკუთრებული კომიტეტის (“ოზაკომი”) წვლილი საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალურ უფლებათა განხორციელების საქმეში (დროებითი მმართველობის სხდომის ოქმების მიხედვით).
ცაცა ჩხარტიშვილი – ქართული მართლმადიდებლური ეკლესია საქართველოს ერთიანობისათვის ბრძოლაში
ლეილა მჭედლიშვილი-ნაკუდაიძე – დუხობორების ისტორიიდან ამერიკაში
თენგიზ სიმაშვილი, თეიმურაზ ვახტანგიშვილი – რადიკალური ისლამური მიმდინარეობა ვაჰაბიზმი და საქართველო

წყაროთმცოდნეობა

გია გელაშვილი – გერმანელი მოგზაურები საქართველოში (XVIII-XIX ს.ს.)
მზია მგალობლიშვილი, ლელა მიქიაშვილი – ჟაკ ფრანსუა გამბა ვაჭრობის განვითარების პერსპექტივებისა და გარანტიების შესახებ XIX ს. პირველი ნახევრის საქართველოში (თბილისის სტრატეგიული ადგილმდებარეობის ანალიზი)

ისტორიული დემოგრაფია

დავით ჯავახიშვილი – ქართლ-კახეთის მეფეთა ოჯახები და მათი თანამედროვე შთამომავლები
ანზორ სახვაძე – იმიგრაციული პოლიტიკის სამართლებრივი საფუძვლები საქართველოში რუსეთთან შეერთების შემდეგ

კრიტიკა და ბიბლიოგრაფია

ვოიცეხ მატერსკი – რეცენზია პროფესორ ნიკო ჯავახიშვილის წიგნზე “Грузины под российским флагом”
მერაბ კალანდაძე – მარკ ბლოკის წიგნი “ფეოდალური საზოგადოება”

გახსენება

მერაბ კალანდაძე – კოტე ანთაძის გახსენება