იბერიულ -კავკასიური საერთაშორისო სამეცნიერო ცენტრი

IBERO-CAUCASIAN INTERNATIONAL RESEARCH CENTRE

 

 

კავკასიოლოგიური სერია, II

Caucasiological Series, II

გიორგი ქავთარაძე

Giorgi Leon Kavtaradze

 

საქართველოს სახელმწიფოებრივი განვითარების საკითხები

(ადრეული ხანიდან)

 

 THE PROBLEMS OF STATE DEVELOPMENT OF GEORGIA

(from the earliest times)

                                        

 

თბილისი � Tbilisi

2006

Advertisements