ისტორიის ინსტიტუტის შენობა

მელიქიშვილის ქ. N-10, საფოსტო ინდექსი 0179, ტელეფონი და ფაქსი (995 32) 99 06 82

E-Mail: histend55@yahoo.com

ინსტიტუტის ვებ სამსახურის ელექტრონული ფოსტაა: mamukadu@gmail.com

Advertisements