ინსტიტუტის   დირექტორი

ინსტიტუტის დირექტორი – ვაჟა კიკნაძე

საკადრო-საკანცელარიო საქმეთა მწარმოებელი - ნინო გიგანი

 

საკადრო-საკანცელარიო საქმეთა მწარმოებელი – ნინო გიგანი

Advertisements