თანამედროვე სამეცნიერო კვლევითი ასოციაცია – თსკა

აფხაზ და ოს ხალხთა ისტორია – მასალები ეროვნული ბიბლიოთეკის ფონდებიდან

რუსეთის ისტორიული მუხანათობა

ვინ დაიწყო ომი

Дж. Гамахариа –Материалы по церковной и этнополитической истории Абхазии

საქართველოს ისტორიის ნარკვევები – 8 ტომად

Летопись Картли

Парсадан Горгиджанидзе – История Грузии

Вахушты Багратиони – История Царства Грузинского

Обращение Грузии

Сумбат Давитис-дзе – История и повествование о Багратионах

Памятник Эриставов

Жизнь Царицы цариц Тамар

Джуаншер Джуаншериани – Жизнь Вахтанга Горгасала

საქართველოს ისტორია – ვიკიპედია

ისტორიული პირები

გვარები