ივანე ჯავახიშვილი: პოლიტიკური და სოციალური მოძრაობა მე-19 საუკუნის საქართველოში

br-kda1ივანე ჯავახიშვილი: პოლიტიკური და სოციალური მოძრაობა მე-19 საუკუნის საქართველოში – PDF

ისტორიულ-ეთნოლოგიური ძიებანი XVII

istoriul-etnologiuri-dziebani-XVII-1ისტორიულ-ეთნოლოგიური ძიებანი XVII – PDF

STUDIES IN HISTORY AND ETHNOLOGY – XVII

სარჩევი

CONTENTS

რედაქტორისგან………… 3

ხათუნა იოსელიანი ეთნოსოციალური პროცესების ზოგიერთი ასპექტი ქვემო ქართლში (მარნეულის მუნიციპალიტეტის მაგალითზე)…………. 5

Khatuna Ioseliani Some Aspects of the Ethno-Social Processes in Kvemo Kartli (Example of the Marneuli Municipality)……………….. 16

Read more…

ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები 2(17)

ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები 2(17) – PDF

Studies in Modern and
Contemporary History
2(17)

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო

უნივერსიტეტი

ივანე ჯავახიშვილის ისტორიის და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი

Contents

საქართველოს ისტორია

T h e H i s t o r y o f t h e G e o r g i a

გელა საითიძე……………………………………………………………………………..11

უსიხარულოდ განვლილი ცხოვრების გზა

/ირაკლი ალექსანდრე ძე ბაგრატიონ-გრუზინსკი/

Gela Saitidze

The Way of Life, Gone Without Joy In It (Irakli Bagration-Gruzinski, the

Son of Alexandre Bagration-Gruzinski)

Read more…

კავკასიის ეთნოლოგიური კრებული XVI

KEK---XVI-1კავკასიის ეთნოლოგიური კრებული XVI

 

კრებული ეძღვნებაქართული მეცნიერული ეთნოლოგიის ფუძემდებლის, აკადემიკოსს გიორგი ჩიტაიასდაბადებიდან 125 წლისთავს

სარჩევი

რედაქტორისაგან………………5

როლანდ თოფჩიშვილი. აკადემიკოსი გიორგი ჩიტაია – ქართული მეცნიერული ეთნოლოგიის ფუძემდებელი.9

სალომე ბახიაოქრუაშვილი. აზერბაიჯანის ქართული მოსახლეობის (ინგილოების) ოჯახი და საოჯახო ყოფა…..28

როზეტა გუჯეჯიანი. ლამპრობის ტრადიცია საქართველო-ში…………….57

ირმა კვაშილავა. ქართველი ებრაელების კულტურული რელატივიზმი (რელიგიური ასპექტები)……….79

ნათია ჯალაბაძე. გაორებული ცხოვრება ორმაგი სტანდარტის პირობებში _ ახალგორელები დილემის წინაშე………..92

Read more…

ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები 1(16)

1(16)

ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები 1(16) – PDF

 

Contents

საქართველოს ისტორია

T h e H i s t o r y o f t h e G e o r g i a

დავით ჯავახიშვილი…………………..1

ეტიუდები ქართლის დედოფალ ელენე-ბეგუმის

ცხოვრებიდან

Read more…

არჩილ ჩაჩხიანი “რუსეთი და თურქეთი: ბოლშევიკურ-იტიჰადისტური ენიგმა (1920-1922)”

kda2

არჩილ ჩაჩხიანი “რუსეთი და თურქეთი: ბოლშევიკურ-იტიჰადისტური ენიგმა (1920-1922)”

დავით აღმაშენებლის სახელობის

საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია

ავტორი: ისტორიის დოქტორი, პოლკოვნიკი არჩილ ჩაჩხიანი

სამეცნიერო რედაქტორები:

ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ვახტანგ გურული

ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი იგორ კვესელავა

რეცენზენტები:

ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ავთანდილ სონღულაშვილი

ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი შოთა ვადაჭკორია

Read more…

ისტორიულ-ეთნოლოგიური ძიებანი XVI

kda

ისტორიულ-ეთნოლოგიური ძიებანი XVI-(PDF)

სარჩევი 

Contents

რედაქტორისგან……………………………3

ხათუნა იოსელიანი    

XV საუკუნის სვანეთის პოლიტიკური და გეოგრაფიული ვითარება

 ერთი დოკუმენტის მიხედვით…………..6             

Khatuna Ioseliani            

The Political and Geographic Situation of Svaneti in the 15th Century

 According to One Documen….22

დავით მერკვილაძე    

ჰერეთის, კახეთისა და კუხეთის საზღვრების

შესახებ ლეონტი მროველის ცნობების

ვახუშტი ბატონიშვილისეული ინტერპრეტაცია………… 23

Read more…

გამოწერა

Get every new post delivered to your Inbox.