არჩილ ჩაჩხიანი “რუსეთი და თურქეთი: ბოლშევიკურ-იტიჰადისტური ენიგმა (1920-1922)”

kda2

არჩილ ჩაჩხიანი “რუსეთი და თურქეთი: ბოლშევიკურ-იტიჰადისტური ენიგმა (1920-1922)”

დავით აღმაშენებლის სახელობის

საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია

ავტორი: ისტორიის დოქტორი, პოლკოვნიკი არჩილ ჩაჩხიანი

სამეცნიერო რედაქტორები:

ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ვახტანგ გურული

ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი იგორ კვესელავა

რეცენზენტები:

ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ავთანდილ სონღულაშვილი

ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი შოთა ვადაჭკორია

Read more…

ისტორიულ-ეთნოლოგიური ძიებანი XVI

kda

ისტორიულ-ეთნოლოგიური ძიებანი XVI-(PDF)

სარჩევი 

Contents

რედაქტორისგან……………………………3

ხათუნა იოსელიანი    

XV საუკუნის სვანეთის პოლიტიკური და გეოგრაფიული ვითარება

 ერთი დოკუმენტის მიხედვით…………..6             

Khatuna Ioseliani            

The Political and Geographic Situation of Svaneti in the 15th Century

 According to One Documen….22

დავით მერკვილაძე    

ჰერეთის, კახეთისა და კუხეთის საზღვრების

შესახებ ლეონტი მროველის ცნობების

ვახუშტი ბატონიშვილისეული ინტერპრეტაცია………… 23

Read more…

ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები 15(2)

axali-gamocema2-15

ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები 15(2)

Contents

საქართველოს ისტორია

The History of the Georgian

დავით ჯავახიშვილი …………………………………………………………… 11

უფლისწულ ალექსანდრე ბაქარის ძე ბაგრატიონის წინაპრები

და მისი პირდაპირი შთამომავლები

Davit Javakhishvili

The Ancestors and straight descendants of prince Alexander Bagrationi

Read more…

ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის შრომები XII-XIII

shromebii-XII-XIII     ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის შრომები – PDF

არჩილ ჩაჩხიანი: რუსეთ-საქართველოს სამხედრო-პოლიტიკური ურთიერთობები და საბრძოლო მოქმედებები აფხაზეთის რეგიონსა და შავიზღვისპირეთში (1918-1920) წლები

chackhianiარჩილ ჩაჩხიანი: რუსეთ-საქართველოს სამხედრო-პოლიტიკური ურთიერთობები და საბრძოლო მოქმედებები აფხაზეთის რეგიონსა და შავიზღვისპირეთში (1918-1920) წლები -PDF

ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები 1(14)

krebuli-1(14)

ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები PDF

 

Contents

საქართველოს ისტორია

T h e H i s t o r y o f t h e G e o r g i a

დავით ჯავახიშვილი…. 15

ქართლის მეფის იესეს ოჯახური გარემო და მისი

პირდაპირი შთამომავლები

Davit Javakhishvili

The Family Environment of Kartli King Yese and His Straight Descendants

დავით ჯავახიშვილი…….25

ქართლის მეფის ბაქარის პირდაპირი შთამომავლები

Davit Javakhishvili

Bakars, King of Kartli, Straight Descendants

Read more…

ვაჟა კიკნაძე – “ეკუთვნის თუ არა ეპისკოპოს კირიონს ხელნაწერი ახტალის მონასტერი?!”

foto

(ნაგვიანევი გამოხმაურება ერთ პუბლიკაციაზე) – PDF

გამოწერა

Get every new post delivered to your Inbox.